นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขาชันรีสอร์ท...

Ico48
ขอบคุณค่ะ ขออนุญาต link ไปไว้ที่นี่ นะคะ http://share.psu.ac.th/blog/metta-psu/260
เนื้อหาเต็ม: เขาชันรีสอร์ท...