นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Web Portal PSU-PMQA

Ico48
mandala (Recent Activities)
25 November 2009 16:16
#51343

ใช้บริการ http://portal.in.th เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล PSU2565 เหมือนกัน

http://portal.in.th/psu2565/pages/5716/

แต่ได้รับการแนะนำให้ไปใช้  http://portal.psu.ac.th  เหมือนกัน  ตอนนี้เลยอยู่ระหว่างการย้ายข้อมูล

การใช้งานง่าย เพราะเหมือนการใช้ใน share เลย

เนื้อหาเต็ม: Web Portal PSU-PMQA