นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Web Portal PSU-PMQA

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
26 พฤศจิกายน 2552 08:18
#51355
  • ได้ของเล่นชิ้นใหม่อีกแล้ว ที่น่าจะลองศึกษาดู  เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะ
  • ขอบคุณน้อง  อุโยะจัง ที่แนะนำเทคนิคใหม่ ๆ ให้ทราบอยู่เสมอค่ะ
เนื้อหาเต็ม: Web Portal PSU-PMQA