นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Web Portal PSU-PMQA

Ico48

สุดยอดเลยน้องอุโยะ สุดเซ็กซี่ของเรา

ตั้งหน้าตั้งตาศึกษา และทำจนเสร็จ...

ต่อไปคือการนำเข้าข้อมูล PMQA ที่น่าสนใจ...คงต้องช่วยกันหามาเพิ่มค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Web Portal PSU-PMQA