นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ImageResizerPowertoySetup.exe

Ico48
ณัฐกานต์ เมืองวงค์ [IP: 180.180.51.224]
02 ธันวาคม 2552 13:13
#51583
ขอบคุณครับสำหรับโปรแกรมย่อขยายภาพคับ
เนื้อหาเต็ม: ImageResizerPowertoySetup.exe