นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

Ico48

เรียน  คุณสนั่น

  • ขอโทษด้วยค่ะ ไม่ได้เปิด share.psu หลายวันเนื่องจากติดไปร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ต่างจังหวัด คำตอบจึงล่าช้าไปหน่อย คงไม่ว่ากันนะคะ
  • ติดเหรียญราชการชายแดนได้  แต่ต้องมีกำหนดนัดหมายทางราชการให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ  ประดับเหรียญนะคะ
  • กรณีคุณสนั่นมีเหรียญราชอิสริยาภรณ์สามารถติดเรียงลำดับความสำคัญร่วมกับเหรียญราชการชายแดน โดยเรียงลำดับดังนี้  ( 1. เหรียญจักรพรรดิมาลา 2. เหรียญราชอิสริยาภรณ์  3. เหรียญราชการชายแดน)