นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

Ico48

lomdaed

  • หลังวันที่ 5 ธค.52 คุณสามารถถ่ายรูปประดับเครื่องราชฯ ชั้น บ.ม.ได้ค่ะ  แต่ตัวเหรียญจริงจะได้รับประมาณ ปี 2555 มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้คุณทราบเพื่อมาร่วมเข้ารับในวันสถาปนามหาวิทยาลัย (13 มีค. ของทุกปี) 
  • หากคุณไม่ได้เข้ารับ มหาวิทยาลัยจะส่งให้ วิทยาเขตปัตตานีไปรับแทนแล้วส่งต่อให้คุณเอง