นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

Ico48

คุณวาสนา

  •  การไม่ขึ้นเงินเดือนเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะ จึงไม่ใช่โทษทางวินัย
  •  จึงมีสิทธิได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา (เมื่อรับราชการครบ 25 ปี) ค่ะ