นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

Ico48

เรียน  คุณพัชนีกร

  • ถามมาทาง hotmail บังเอิญมี mail หลายฉบับจึงลบไปพอจะจำคำถามได้ว่า........
  • ได้เข็มข้าราชการดีเด่น และการปฏิบัติงานด้านน้ำบาดาล หากแต่งชุดสีกากี ชุดขาว หรือเต็มยศ ได้เครื่องราชฯชั้น จ.ม. จะให้ติดหรือแต่งชุดอย่างไร
  •  ชุดสีกากีให้ติดแพรแถบเครื่องราชฯ ชั้นที่คุณได้รับหน้าอกด้านซ้าย  หากประสงค์จะติดเข็มให้ติดได้หน้าอกด้านขวาค่ะ
  • ชุดขาวติดเครื่องราชฯ แพรแถบด้านอกซ้ายเช่นเดียวกัน   หากเป็นเข็ม หรือเหรียญของสถาบันหรืองค์กร ที่มอบให้กรณีรับราชการนานทำคุณงามความดี ข้าราชการดีเด่นให้ติดด้านขวาค่ะ