นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48
พนักงานคนหนึ่ง [IP: 192.168.100.112]
09 ธันวาคม 2552 15:32
#51847

ส่วนเอกชร ขึ้นที่ 1000-300 และขึ้น 1 ปี มากกว่า 1ครั้ง

แก้เป็น

ส่วนเอกชน ขึ้นที่ 1000-3000 และขึ้น 1 ปี มากกว่า 1ครั้ง