นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48
พนักงานคนหนึ่ง [IP: 192.168.100.112]
09 ธันวาคม 2552 21:22
#51853

อย่างผม ทำงานมา 5 ปี เงินเดือน  start 9910 วันนี้ เงินเดือนยังไม่ถึง 13,000

แก้เป็น

อย่างผม ทำงานมา 5 ปี เงินเดือน  start 9110 วันนี้ เงินเดือนยังไม่ถึง 13,000