นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (3)

Ico48
พนักงานคนหนึ่ง [IP: 192.168.100.112]
14 December 2009 09:28
#51987

เงินเดือนพนักงานก็ขึ้นเหมือนหันครับ
แต่ขึ้นปีละครั้ง ขึ้นครั้งละไม่เกิน 10%  ของเงิน
(แต่มีใครบ้างครับที่ขึ้นเกิน 5 %)
อย่างผม เริ่มที่ 9110 (ตอนนั้นฐานเงินเดือนข้าราชการมัน 6360 เท่านั้น) ทำมา 5 ปี ตอนนี้ได้ 12xxx เท่านั้นครับ