นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ

Ico48
 • นำ โอวาท ท่านพุทธทาส มาฝากค่ะ

       "ก็ขัดแย้งกันบ้างในบางครั้ง  
  ก็ชิงชังกันบ้างในบางหน
  ก็เจ็บปวดกันบ้างเป็นบางคน  
  ต้องสู้ทนรู้รักสามัคคี
  ด้วยไม่มีที่ใดไร้ปัญหา 
  จึงอุตส่าห์ทนสู้อยู่ที่นี่
  ต้องยึดถือ  คุณธรรมนำชีวี
  จึงต้องมีความจริงใจให้แก่กัน"