นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ

Ico48

มาอ่านแล้วได้ย้ำเตือนตนเอง   พยายามมองในแง่ดี 

เพื่อ สุข   สงบ  เย็น  ของตนเองและคนรอบข้าง

    ขออำนาจคุณความดีที่ได้กระทำ  ส่งผลให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง  เพื่อเป็นเสาหลักหนึ่งที่มั่นคงให้สงขลานครินทร์  และเพื่อนมนุษย์ต่อไปค่ะ  กราบอวยพรปีใหม่ผ่าน Share  มายังอาจารย์ค่ะ

         ด้วยความเคารพและเชื่อมั่นในความดี