นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
20 December 2009 15:34
#52231

ขอบคุณทุกท่าน ที่บันทึกนี้ส่งผลให้เป็นพรกับทุกท่าน ความสุขก็เริ่มเมื่อท่านเห็น และหากเพิ่มความปรารถนาดี ด้วยพรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้น เพราะทุกข์จะหาย และนำไปช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ ด้วยการมองดี ก็ทำดี เกิดผลดี ๆ ๆ ๆ มีคุณค่าจากสิ่งดี ๆ