นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ

Ico48

คุณเหมี่ยว ท่านได้รับพรที่ได้เข้าใจธรรมชาติ รู้ว่าอะไรควรยึด อะไรควรปล่อย สุข ทุกข์ อยู่ที่เรากำหนด สุขทำให้เราสบายใจ ทุกข์ทำให้เราเข้มแข็ง แข็งแรง

หากอยากได้พร มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คงรู้นะว่าจะรับพรอย่างไร