นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขาชันรีสอร์ท...

Ico48
ดรีมSYB [IP: 118.173.232.53]
27 ธันวาคม 2552 16:47
#52464
หรอยคับผมไปแล้ว
เนื้อหาเต็ม: เขาชันรีสอร์ท...