นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Forward Mail : มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

Ico48

P

      สวัสดีค่ะพี่อัมพร

            หวังเพียงว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อสายเลือดพระบิดารุ่นใหม่บ้าง ไม่มากก็น้อยค่ะ

        สู้ ๆ กันต่อไปนะคะ