นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48
เนตร [IP: 124.122.31.115]
04 มกราคม 2553 14:28
#52696

เรื่องค่าจ้าง ที่เราเข้าใจกันยาก ๆ วันก่อนนี้ ได้ไปกรุงเทพ เพื่อนนำหนังสือ Go Traning มาให้อ่าน

เรื่องค่าจ้าง เขียนโดย คุณรุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยสกิลล์พลัส อ่านแล้ว

เข้าใจง่ายมาก ๆ คุณรุ่งโรจน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ

เอกชน จึงเขียนจากประสบการณ์จริง ลองไปหาอ่านดูนะคะ