นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง

Ico48

มากิน นำเคย ปลาทอด ไข่ทอด และกินขนมใกล้ชิด ...และสวัสดีปีใหม่ค่ะ