นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง

Ico48

ขอบคุณ  คุณเมตตา  และท่านเอง ที่แวะมาเยี่ยม  รวมทั้งท่านที่ผ่านมาทุกท่าน

       ทำงานให้สนุกตลอดปี 2553 ค่ะ