นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share.psu.ac.th : อ่านแล้วได้ประโยชน์ (จริงๆ นะี)

Ico48
ยินดีค่ะ พี่อัมพรคนสวย
เชียร์ ๆๆๆๆ