นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งที่ได้จากASaHL

Ico48
ทะเลดาว (Recent Activities)
18 December 2007 21:52
#5297
เชื่อว่า อาจารย์จะนำสิ่งดี ๆ มาปรับใช้ในม.อ. สุราษฎร์ธานี ได้แน่นอนค่ะ ไว้จะติดตามอ่านนะคะ
เนื้อหาเต็ม: สิ่งที่ได้จากASaHL