นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล่องเรือ...สัมผัสธรรมชาติ

Ico48

-ขอบคุณต้อยตีวิค มอนลี่  ต้องยกความดีให้กับพี่เลี้ยงที่สอนมาดี
- สถานที่เที่ยวอยู่ใกล้บ้านบิวตี้ ถ้ามีโอกาสแวะไปเที่ยวซิ