นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์

Ico48

ขอคา!!!!!ระ!วะครับท่าน ผอ.

ผมยินด!ีมากๆกับเรื่องทำนองแบบนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้อง

พิจารณาถึงผลงานที่ทำไม่ใช้ยึดติดกับใบปริญญา

(เห็นชัดๆของทุกปีที่มีการพระราชทานปริญญาบัตร)

มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์โดยไม่ได้มองว่า

ต้องเข้ามาเรียนจริงแต่มองเรื่องผลงานที่ปรากฎเด่นชัด

ที่สังคมยอมรับ