นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระดาษหน้าที่ 3

Ico48
boon [IP: 61.19.42.34]
22 มกราคม 2553 11:53
#53242

 

       ก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากที่น่าจะช่วยกันนำกระดาษที่เราใช้แล้ว 2 หน้า  ไปสนับสนุนสังคมในอีกแงมุมหนึ่งที่สังคมไทยเดี่ยวนี้ลืมคิดถึงคนอื่น  ลืมคิดถึงการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันไป

     *ผมก็จะพยายามสนับสนุนเต็มที่ครับ*n

เนื้อหาเต็ม: กระดาษหน้าที่ 3