นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

Ico48
สพศิลป์ [IP: 125.26.238.128]
25 มกราคม 2553 16:00
#53344
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดมีถึงปีงบประมาณไหน