นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพิ่มช่องทางการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่าน AddThis

Ico48
ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ (づ ̄ ³)