นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (3)

Ico48
แดง (Recent Activities)
04 Febuary 2010 13:30
#53801

ถึง คุณอยากรู้จัง

   แน่นอนครับถ้าได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ย่อมมีความมั่นคงแน่นอนครับ เงินเดือนก็ขึ้นซิครับ เพราะระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่รัฐนำมาใช้แทนระบบข้าราชการเดิมที่ใช้กันอยู่ในมหาวิทยาลัยครับ ส่วนเงินเดือนและสวัสดิการนั้น ผมไม่ตอบครับ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะจ้างหรือจัดสวัสดิการให้ไม่เท่ากันครับ