นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze

Ico48
ผ่านมา [IP: 118.173.223.76]
04 Febuary 2010 15:36
#53807

ใช้รุ่น enterprise ติดลงไปใหม่

มันจะถอน standard ได้

 

      ถ้า enterprise ลืมพาสอีก  ตัวใครตัวมันนิ

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze