นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป!

Ico48

ระบบการศึกษา น่าจะเหมือนเดิม แต่ผู้สอนเปลี่ยนไป
อาจารย์หลาย ๆ ท่านได้ ลดระดับความเข้มข้น ในการสอนลงไปเยอะ จนนักศึกษาเอง เลิกตระหนักว่า ต้องตั้งใจในการเรียน
ส่วนตัวผมเอง เรื่องของคะแนน หรือ การสอน จะกดคะแนนเด็กไว้เยอะ นักศึกษาเอง เข้าใจและพยายามทำงานให้ดีขึ้นตามลำดับ บางครั้งกดคะแนนมาก นักศึกษาก็จะมาถามเหตุผล และจะขอไปทำเพิ่มเติม ซึ่งผมก็อนุญาติ แต่จะบอกไปว่า คงให้คะแนนเต็มไม่ได้ เพราะเป็นการแก้ไขรอบสอง นักศึกษาก็กลับไปทำมา ดีขึ้นมาก

กฏมีไว้เพื่อรักษาความเรียบร้อย แต่คนคุมกฏต้องนำมาใช้อย่างจริงจังด้วย

ต้องขออภัย หากมองต่างมุม เกินไป