นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป!

Ico48
gustoo [IP: 58.8.204.119]
11 กุมภาพันธ์ 2553 21:56
#54041
    ผมว่าเราต้องสอนให้เด็กคิดมากกว่าปัจจุบันครับ ปัจุบันเด็กคิดเองไม่ค่อยได้ ต้องทำตามที่สอน ตัวอย่างนอกเหนือที่สอนน้อยคนที่จะขวนขวายหาอ่านเสียเหลือเกิน ผมจึงมีความรู้สึกว่าการปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถหาความรู้เอง และค้นคว้าได้เอง เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษานี้ น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ระดับอุดมศึกษาน้อยท่านจริงๆ ที่จะทำวิจัยในชั้นเรียนของรายวิชาของตัวเองว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารน่าจะให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยสองปีครั้งนะเนี่ยต่อวิชานะเนี่ย