นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป!

Ico48

เรื่องการคิดต่างกันนั้นผมถือเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องคิดต่างกันอยู่แล้วครับ

 

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของอายุทำให้มองต่างเช่นกัน

 

ผมเป็นอาจารย์มามากกว่า 30 ปี ยังมองเห็นภาพลูกศิษย์แต่ละรุ่นได้ดี

 

ลูกศิษย์รุ่นแรกที่ผมสอนคนหนึ่งสร้างความประทับใจมากที่สุด เพราะผมอายุน้อยกว่าเค้า แต่เมื่อเขาเห็นผมที่ไรเป็นต้องปลีกตัวปลีกเวลามาทักทาย สวัสดีผมก่อนทุกครั้ง เพราะเขาก็อยู่ในช่วงวัฒนธรรมเดียวกันกับผม

 

ผมเพียงรู้สึกถึงความห่างกันในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ที่ดูเหมือนจะห่างกันมากขึ้น

 

ในเรื่องการสอนนั้น ผมก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการไปในทุกๆปี แต่พฤติกรรมมนุษย์นั้นอาจเป็นเหมือน iceberg model ส่วนที่อยู่ใต้น้ำนั้นจะแก้ไขได้ยากและส่งผลมายังพฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็น

 

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากมายนะครับ เช่นเราจะพบว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะเร็วขึ้น หากจับเราไปปล่อยที่ๆมีคนรอบข้างพูดภาษาอังกฤษกันทั้งนั้น