นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานลีลาศ ม.รามคำแหงสัมพันธ์

Ico48
P  ไม่ทราบเป็นใครเหมือนกันนะคะไม่รู้จัก  แต่คืนนั้นอยากรู้จักเหมือนกัน  จะขอแบ่งสัก 1 บาท  ไม่ทราบเขาให้ไหม  เห็นไหม  ไม่อยากได้เลยนะ  แต่ขอหัวหน้าหน่วยสักสลึงน่าจะได้  เพราะ 17 ปีกว่า มอบเป็นทองก็น่าจะได้  ไม่น่าเกลียดเลยคะ