นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอแจ้งกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล ฯเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Ico48
Bart3 จ.ส.ต.สำเริง กลั่นเกลี้ยง และครอบครัว [IP: 112.142.15.123]
06 มีนาคม 2553 15:09
#55044

ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง ตลอดกาลนานเทอญ