นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa

Ico48

ขอบคุณคุณ Prida ที่มาร่วมเชียร์ ชี้แนะ สนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การบันทึกก็เพื่อการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ เตือนใจตัวเอง ในการจับแก่นสารมาใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริง ๆ ไม่ต้องการทำตามกระแส หรือทำเพื่อความโด่งดัง ที่สำคัญยังทำงานราชการ ยังใช้ภาษีประชาชน จึงต้องทำเพื่อประชาชน และตนเองที่ในประเทศไทย การทำให้คนมีคุณภาพ เราก็มั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ