นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เคล็ดลับการเขียนเรื่องเล่าให้น่าอ่าน

Ico48
ลุงมา [IP: 112.142.116.241]
26 มีนาคม 2553 18:21
#55739
เห็นมาอย่างไรเขียนไปอย่างนั้น...ครับพี่น้องแต่การเรียบรเียงถ้อยคำอาจจะไม่เนี๊ยบเหมือนมืออาชีพ..ช่างเถอะหามีอารมณ์ ก็ฝึกเขียนไปเรื่อยๆ ดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่ไม่เกิดประโชชน์อันใดครับ..