นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 1 เปิดอกดู..จะรู้ว่า...

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
20 December 2007 07:18
#5601

ถนน KM ...อิ...อิ...สนใจ อ่านนุ่มดีจังค่ะบันทึกนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้กัน...น่าแปลกรนะคะลีลาชีวิตของอาจารย์ เป็นแรงดลใจให้คุณเมตตาเสมอ..