นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์

Ico48
tieng.c [IP: 192.168.100.112]
20 ธันวาคม 2550 07:20
#5602

ได้ครับถือว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครับ