นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Best Practice 2553

Ico48

ขอบคุณค่ะ

มาให้กำลังใจคนทำงานประกันคุณภาพ

ด้วยคนค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Best Practice 2553