นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 1 เปิดอกดู..จะรู้ว่า...

Ico48

มาให้กำลังใจครับ

KM มันก็เป็นอย่างนี้เองครับมีขึ้นมีลง แต่อย่าให้ลงนานมันจะไม่ขึ้นอีกเลย

 

ผมเองเคยเป็นประธาน KM และรู้สึกดีที่ทุกคนในที่ทำงาน มีความสุขในการทำ KM

ตอนนี้ออกจากประธานเป็น กรรมการอย่างเดียวเพื่อให้ KM ไม่หยุดนิ่ง จะได้ขับเคลื่อนได้หลากหลายรูปแบบ