นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทแปล..."ของฝากก่อนจบให้ขบคิด" จากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรม.อ.

Ico48
  • น้องโอ๋คะ.....กินใจมากเลยนิ
  • เหมือนใครบางคนที่พี่พบว่า..เขาเป็นวิทยากรบรรยายคุณธรรม จริยธรรม แต่สิ่งที่เขาทำไม่เป็นแบบอย่างที่เรียกว่าคุณธรรม จริยธรรมเลย
  • กลายเป็นว่า คุณ-นะ-ทำ แต่ฉันไม่คุณธรรม
  • วันนี้พี่ไม่ได้คิดเชิงลบนะ...... แต่ค้นพบบอกจากสิ่งที่เห็นจริงจ๊ะ