นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการทำหมันสุนัขและแมวใน ม.อ.

Ico48

ตอนนี้โครงการจัดตั้งฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งจัดหางบประมาณ และการหาบุคลากร

การรับสมัครอาจารย์ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่คะ

หากสนใจสามารถส่งรายละเอียดวุฒิการศึกษา และเหตุผลที่สนใจมาร่วมงานกับโครงการจัดตั้งฯ ได้ที่ประธานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ usa.ch@psu.ac.th หรือ sasitorn.ch@psu.ac.th เพื่อพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์ในภายหลังค่ะ