นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่นนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

Ico48

รายงานผลการจัดกิจกรรมได้รวดเร็วมากค่ะ

มีความสุขกับการทำงานแล้ว ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะ  พักผ่อนเยอะ ๆ นะคะ