นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 1 เปิดอกดู..จะรู้ว่า...

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
20 December 2007 13:03
#5669

ตอบ อ. ล.ลิงไต่หลังแกะ

  • ความเชื่อมั่นที่ถ่ายทอดผ่าน comment ของอาจารย์เป็นกำลังที่ดีมากเลยค่ะ..ขอบพระคุณจริงๆ..
  • ได้ความเชื่อมั่นกลับคืนมา จากหลายๆ เพื่อน หลายๆ มิตรใน share นี่แหละค่ะ..