นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาเป็นสมาชิก share.psu กันเถอะ

Ico48
  • blog ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ
  • เป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน
  • และขณะเดียวกันสอนเรื่องเทคโนโลยีไปในตัวที่เดียว
  • ว่าแล้วเริ่มเขียน blog นะคะ....นะคะ...
  • ขอเชิญชวนจ้า