นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU

Ico48

ขอบคุณครับ

ถ้าได้ตามนี้ ผมก็จะได้ ลบ centos ที่ได้ mirror ไว้บางส่วน (เฉพาะ  4.x และ 5.x ล่าสุด) บน ftp.coe.psu.ac.th และใช้จาก ftp.psu.ac.th แทน จะได้ลดเนื้อที่ที่เก็บบน ftp ของ ภาควิชาฯ

ส่วน ubuntu ไม่ทราบ mirror จาก site ใหนครับ? ถ้าดูจาก status ของวันนี้ จะยัง ช้ากว่าของ ต้นทาง (ftp.ubuntu.com??) อยู่ 2 วัน?? แต่ของ mirror.kku.ac.th ซึ่ง mirror จาก ไต้หวันจะ up-to-date อยู่ ถ้า mirror จาก kku จะ update กว่ารึเปล่าครับ?

เนื้อหาเต็ม: UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU