นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU

Ico48

เริ่มต้นจากผมพยายาม rsync จาก mirrors.us.kernel.org เจอ error ก็ลองเปลี่ยนเป็น mirrors.kernel.org ผลคือช้ากว่า 2 วัน

เช้านี้เพิ่งลองเปลี่ยนเป็น mirrors.us.kernel.org อีกทีคราวนี้ก็พบว่า rsync ได้แล้ว  คาดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะ mirrors.us.kernel.org ก็ up-to-date เหมือนกัน

หากไปได้ดี ผมเตรียมขยับตัวขึ้นเป็น Thailand country mirrors site ครับ

--วิภัทร

เนื้อหาเต็ม: UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU