นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU

Ico48

ขอบคุณครับ

ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับถ้าทางศูนย์คอมฯ จะเป็น mirror site ของ R ให้ครับ นอกเหนือจากที่ Mirror site ที่เป็นทางการของ R ในประเทศไทยที่ kapook.com

ทางผมจะได้ลบ R ที่ mirror มาไว้ (อย่างไม่เป็นทางการ) เพราะของเขาใหญ่ขึ้นทุกวันและเปลี่ยนแปลงบ่อยมากครับ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU