นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU

Ico48

บน ubuntu 10.04 ไม่มี netselect แต่มีบน ubuntu 8.04 ได้ลองดูตัวเลขแล้ว บางแห่งก็มีข้อมูลตอบมา บางแห่งก็ไม่ตอบ สงสัยโดน firewall บังไว้

เท่าที่ผมได้ลองกับ mirrors.us.kernel.org ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที แล้วผมค่อยลองกับ jaist  ดูครับ

--วิภัทร

เนื้อหาเต็ม: UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU